Queriniberetningen

I 1431 la den venezianske handelsmannen Pietro Querini ut fra Kreta med kurs for Flandern, Belgia. Skipet var fullastet med vin, krydder og sypresstre.

Denne ferden skulle komme til å vare fra april 1431 til seinhøsten 1432, da 11 av mannskapet på 68 vendte tilbake Venezia etter sitt livs reise. Ferden ble rammet av forferdelige uhell og ulykker. Da de endelig nærmet seg den engelske kanal, ble de presset av stormen ut i Atlanterhavet vest av Irland. De mistet roret, seilene ble ødelagt og rett før jul måtte hele mannskapet gå fra borde. De to livbåtene kom snart bort fra hverandre, men den største med 47 mann holdt seg flytende. P.g.a. uvær måtte de kaste mye proviant over bord, og størsteparten av mannskapet døde av sult, tørste, utmattelse og kulde.

De gjenlevende ble etter hvert desperat av tørst, og de drakk både saltvann og urin. 5. januar 1432, etter 20 døgn i livbåten, landet de på ei øde øy på øyriket Røst. 16 menn var da i live, og gleden var ubeskrivelig.

Øyriket Røst

De så røyk fra en annen øy, men da de ville seile dit var båten sprunget lekk og de kom seg ingen vei. 29 dager oppholdt de seg på denne gudsforlatte øya før de ble oppdaget av folket på Røst. 11 italienere var da i livet og ble brakt til hovedøya og tatt vare på av befolkningen. Disse venezianske sjømenn ble værende på Røst fra 3. februar til 14. mai 1432. I denne tiden bodde de sammen med folket på Røst og kom tett innpå deres levesett som var totalt annerledes enn det de var vant med fra Venezia.

En dramatisk reise

Etter å ha returnert til Venezia ble det skrevet to detaljerte beretninger fra den dramatiske reisen. Handels og adelsmannen Pietro Querini skrev selv sin versjon og mannskapet dikterte sin til en skriver i Venezia. Beretningene finns den dag i dag i Vatikanets bibliotek i Roma og er oversatt til flere språk, deriblant norsk. Dette er interessant lesning som gir et unikt innblikk i dagligliv i et fiskevær i Nord-Norge på 1400- tallet.

Dette er en av meget få detaljerte beskrivelser fra denne tiden og er derfor av stor kulturhistorisk verdi. Forlaget ORKANA har utgitt flere bøker skrevet av historiker Helge Wold som tar for seg beretningene og dens betydning. Disse er i dag utsolgt fra forlaget og frem til de trykkes opp på nytt kan man på Røst kjøpe heftet hvor begge beretningene er trykket. Disse er til salgs i forbindelse med operafesten Querini på Røst 2014.

Ønsker du å lese begge beretningene i sin helhet kan du klikke deg inn på Nasjonalbibliotekets digitale bibliotek hvor boken «I paradisets første krets» av Helge Wold, er tilgjengelig.

Vi gjør oppmerksom på at all kopiering er forbudt uten samtykke fra rettighetshaver.

Querinifest

Les mer + se program

Queriniopera

Les mer + se dato for forestilling!