Queriniberetningen

I 1431 la skipet til den venezianske adelsmannen Pietro Querini ut fra Kreta med kurs for Flandern. Skipet hadde et mannskap på 68 personer og var fullastet med vin, krydder, sypresstre og andre kostbare handelsvarer.

I november ble skipet tatt av en voldsom storm, så masta og roret knakk og båten ble ført med Golfstrømmen ut i Atlanterhavet. I Iirksesjøen forliste skipet og mannskapet måtte gå over i to livbåter. 5. januar 1432, etter 20 døgn i livbåten, strandet Querini og 16 av hans menn på en øde strand i øyriket Røst. Her ble de reddet av lokalbefolkningen som tok vare på dem fram til de fikk bli med jektefarten med tørrfisk sørover i mai.I denne tiden bodde Querini og hans menn sammen med folket på Røst og kom tett innpå deres levesett som var totalt annerledes enn det de var vant med fra Venezia.

Tilbake i Venezia ble det skrevet ned to versjoner av den dramatiske reisen. Pietro Querini skrev selv en beretning, og to medlemmer av mannskapet dikterte sin versjon til en skriver. Dette er en av meget få detaljerte beskrivelser av dagliglivet i et fiskevær i Nord-Norge på 1400- tallet.

Håndskrevne versjoner av beretningene finnes fremdeles i biblioteker i Italia, og tekstene er oversatt til flere språk. En norsk oversettelse er trykt opp i et hefte som selges på Røst under Querinifesten

Historien om Querini har inspirert flere forfattere og kunstnere. I 2014 ble litteraturpark Pietro Querini opprettet på Røst, mer informasjon er tilgjengelig på deres nettsider.

Querinifest

Les mer + se program

Queriniopera

Les mer + se dato for forestilling!