Billetter til Querinifest + Queriniopera + MS Gamle Salten


Reisetilbud til Røst og overnatting: 
se våre Røst sider.

MS Gamle Salten, Querinifestens hotellskip:
se MS Gamle Saltens informasjonsside.

Betaling skjer igjennom Ticketco som har egne retningslinjer for kansellering. Les retningslinjene deres her.