Vi er behjelpelig med å formidle kontakt med private personer som har en ledig seng under Querinifesten.
For mer informasjon ring eller send en SMS til Elin Pedersen 920 45 590.

Røst
920 45 590